Hjälpa andraAnmälan till Skötarkonferens i Uppsala 21-22 maj 2019

Vänligen observera att anmälan är bindande och ska vara SPfS tillhanda senast 14 april.

Platsen kan överlåtas till annan person. Mellanskillnad ska då omgående betalas om en icke medlem ersätter medlem i SPfS.

Bekräftelse på deltagande skickas ut så snart betalningen inkommit och registrerats. I första hand sker det via mejl, därför är din korrekta e-postadress viktig.

Vid avbokning före 14 april återbetalas avgiften förutom en administrativ kostnad på 500:-
Vid senare avbokning kan ingen återbetalning ske utan uppvisande av läkarintyg. Även då debiteras en administrativ avgift på 500:-

Resa och boende ingår ej i konferensen.

Boende på Clarion Gillet hotell Uppsala, telefon 018 68 18 00
Ange kod psykiatri SPfS så får du rätt pris på rummet. Bokning efter 14 april i mån av plats.

Hotellkostnad faktureras separat av Clarion Gillet Uppsala cl.gillet@choice

Väl mött i Uppsala!


Förnamn *
Efternamn *
Medlemsnummer
Arbetsplats *
Adress arbetsplats *
Postnummer och ort *
Telefon arbetet *
Telefon privat
Mobil
E-post *
Faktureringsadress, kostnadsställe, ref.nummer *
Konferensavgift *
Specialkost?
Vill du delta i konferensmiddagen? *
Verifiera koden