Hjälpa andra

Om SPfS – föreningen för skötare

Svenska Psykiatriföreningen för Skötare, SPfS, är en förening för skötare som erhållit godkänd utbildning.

SPfS bildades 1992 och är en politiskt, fackligt och religiöst obunden intresseförening.

SPfS är ett gemensamt forum att ge uttryck i för tankar och idéer om hur vi kan förbättra och stärka skötarens arbetssituation och yrkesroll.

Vi kräver att vår utbildning ska ha den kvalité som yrkesrollen fordrar.

Vår målsättning inom SPfS är att utveckla vår yrkesroll och kompetens.

För att uppnå detta vill vi samla den största yrkesgruppen inom psykiatrin i ett forum, och vi riktar oss till personer som arbetar inom kommun- och landstingspsykiatrin, inom privat vård, samt omsorgsgivare.

Vi välkomnar skötare, boendestödjare, behandlingsassistenter med flera, med skötarutbildning i grunden.

 

                SPfS målsättning är

  • att stärka skötarens yrkesidentitet
  • att verka för en rikslik utbildning med nationell kursplan
  • att utverka möjlighet till vidareutbildning inom det egna yrkesområdet
  • att aktivt tillvarata och sprida skötarens yrkeskunskaper
  • att skötartjänster finns
  • att skötartjänsterna tillsätts med utbildade skötare
  • att medlemmarnas intressen tillvaratas
  • att vara remissinstans i frågor som berör vårt yrkesområde
  • att medlemmarna lokalt bevakar skötarrollen i samverkan med fackliga organisationer och arbetsgivare i frågor som t ex utbildning
  • att stödja människor med psykisk ohälsa och deras omgivning

 

 

SPfS samarbetar med Socialstyrelsen; nätverk för psykisk ohälsa; brukarföreningar; arbetsgivare; fackföreningar; yrkeskårer; Folkhälsoinstitutet; Skolverket; Vårdhögskolan; Blekinge Yrkesskola m fl.

 

Bli medlem i SPfS, Svenska Psykiatriföreningen för Skötare

Till medlem kan den antas som genomgått godkänd skötarutbildning, eller omvårdnadslinjen med psykiatri som valbar kurs, eller likvärdig utbildning, och är verksam inom vård och omsorg.

Som medlem får du fyra (4) nummer av vår tidning Xerxes.

Du får möjlighet att till reducerat pris delta i de lokala konferenser föreningen anordnar, seminarier och dylikt.

Och varje år, under maj månad, arrangeras någonstans i Sverige en konferens i samband med föreningens årsmöte.

Också denna konferens är till reducerat pris för medlemmar.

Medlem blir du genom att registrera dig här på vår hemsida, och betala in medlemsavgiften 300kr/år till PlusGiro 444 72 19 -9

Glöm inte fylla i ditt namn och din adress på inbetalningen.

När din registrering och inbetalning nått oss får du ditt medlemskort hemskickat, samt övrig information om föreningen, stadgar etc.

Företag, organisationer och enskilda kan efter ansökan till styrelsen erhålla stödmedlemskap.

Studerande till yrket kan beredas medlemskap till reducerad avgift.

 

Välkommen till SPfS, Svenska Psykiatriföreningen för Skötare!

 


 

 

 Bli medlem


Bli en av oss, bli medlem genom att fylla i uppgifter om dig själv här nedan, och betala in medlemsavgiften 300:- till Pg 444 72 19 - 9

Välkommen!
För- och efternamn *
Adress *
Telefon *
E-post *
Meddelande
Verifiera kod