"När du hjälper en annan uppför berget bestiger du det samtidigt själv."

- Okänd

Årsmöte för medlemmar
6 maj 2023 klockan 11

Klicka här för mer info…

Varmt välkommen till oss

Svenska Psykiatriföreningen
för Skötare, SPfS

Svenska Psykiatriföreningen för Skötare, SPfS, är en intresseförening för skötare, och riktar sig till dig som arbetar inom kommun- och landstingspsykiatrin, inom privat vård, samt omsorgsgivare.

SPfS är ett gemensamt forum att ge uttryck för tankar och idéer i, om hur vi kan förbättra och stärka skötarens arbetssituation och yrkesroll.

SPfS bildades 1992 och är en politiskt, fackligt och religiöst obunden intresseförening.

Vår målsättning är att utveckla vår yrkesroll och kompetens.

För att uppnå detta vill vi samla den största yrkesgruppen inom psykiatrin i ett forum, och vi välkomnar skötare, boendestödjare, behandlingsassistenter med flera, med skötarutbildning i grunden.

SPfS målsättning är bland annat att stärka skötarens yrkesidentitet, att verka för en rikslik utbildning med nationell kursplan, att utverka möjlighet till vidareutbildning inom det egna yrkesområdet, att skötartjänsterna tillsätts med utbildade skötare, att medlemmarnas intressen tillvaratas, och att stödja människor med psykisk ohälsa och deras omgivning.

SPfS kräver att vår utbildning har den kvalité som yrkesrollen fordrar.

SPfS medverkar som remissinstans och i olika arbetsgrupper, bland annat Socialstyrelsen; nätverk för psykisk ohälsa; brukarföreningar; arbetsgivare; fackföreningar; yrkeskårer; Folkhälsoinstitutet; Skolverket; Vårdhögskolan; Blekinge Yrkesskola m fl.

Bli medlem i SPfS – tillsammans är vi starka!

Vi på SPfS välkomnar dig som har genomgått godkänd skötarutbildning, eller omvårdnadslinjen med psykiatri som valbar kurs, eller likvärdig utbildning, och är verksam inom vård och omsorg.

Som medlem får du – bland mycket annat – fyra (4) nummer av vår tidning Xerxes, och möjlighet att till reducerat pris delta i våra konferenser, seminarier och dylikt.

Medlem blir du enklast genom att registrera dig här på vår hemsida, och betala in medlemsavgiften 300 kr/år till PlusGiro 444 72 19 -9

Företag, organisationer och enskilda kan efter ansökan till styrelsen erhålla stödmedlemskap.
Studerande till yrket kan beredas medlemskap till reducerad avgift.

Bli medlem

Bli en av oss, bli medlem genom att fylla i uppgifter om dig själv här nedan, och betala in medlemsavgiften 300:- till Pg 444 72 19 – 9

Välkommen!