Till alla medlemmar i Svenska Psykiatriföreningen för Skötare

I år blir det heller inget årsmöte på grund av fortsatt pandemi. Därför får vi använda e-post för att rösta fram en styrelse för föreningen 2021.
Nedan finns en lista på nomineringarna.
Senast 15 maj klockan 20.00 behöver rösterna vara valberedningen till handa.
Sänd din röst till
annkling70@gmail.com eller ring 070 253 73 25

Med vänliga hälsningar från valberedningen,
Ann Kling

Nomineringslista till ny styrelse
 1. Ordförande på 1 år    
 2. Kassör på 1 år 
 3. 1 Ledamot på 2 år 
 4. 1 Ledamot på 2 år 
 5. Suppleant på 1 år 
 6. Suppleant på 1 år
 7. Internrevisor
 1. Kate Ingebretsen
 2. Helena Åsenlund
 3. Lars Sjölund, Lillian Jacobsson Lindblad, Yvonne Bredgaard
 4. Lillian Jacobsson Lindblad, Lars Sjölund, Yvonne Bredgaard
 5. Yvonne Bredgaard, Lillian Jacobsson Lindblad, Lars Sjölund
 6. vakant
 7. Christina Kangru