Integritetspolicy​

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Svenska Psykiatriföreningen för Skötare, Org. Nr 894002-5482, Sidlångsvägen 14, 806 42 Gävle, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom ansökan om medlemskap och övrig kontakt, och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du anmäler dig som medlem eller kontaktar oss via formulär. De personuppgifter som du skickar till oss är de som du anger i formuläret. Övriga uppgifter som samlas in är t ex IP-adress och information om webbläsare.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av medlemskap
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som medlem delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster och betaltjänster. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionalitet. Om du blockerar cookies kan vi inte garantera full funktionallitet. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics  som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Personuppgiftsansvarig

Kate Ingebretsen – Ordförande
E-post: ingebretsen.kate@gmail.com

Svenska Psykiatriföreningen för Skötare
Org. Nr 894002-5482
Sidlångsvägen 14
806 42 Gävle

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2020-02-11

SPfS är ett gemensamt forum att ge uttryck i för tankar och idéer om hur vi kan förbättra och stärka skötarens arbetssituation och yrkesroll.

Vi kräver att vår utbildning ska ha den kvalité som yrkesrollen fordrar.

Vår målsättning inom SPfS är att utveckla vår yrkesroll och kompetens. För att uppnå detta vill vi samla den största yrkesgruppen inom psykiatrin i ett forum, och vi riktar oss till personer som arbetar inom kommun- och landstingspsykiatrin, inom privat vård, samt omsorgsgivare.

Vi välkomnar skötare, boendestödjare, behandlingsassistenter med flera, med skötarutbildning i grunden.